Військовий облік жінок: що треба знати роботодавцям

Військовий облік жінок: що треба знати роботодавцям

Перші законодавчі зміни, що стосуються військового обліку жінок, були ухвалені ще наприкінці 2021 року. З початком повномасштабної російської агресії закріплення правил постанови жінок на військовий облік стало необхідністю. Цей факт, а також резонансний наказ Міноборони від 11.10.2021 стосовно переліку спеціальностей, з якими жінки беруться на військовий облік, сприяв затвердженню оновленої редакції від 07.02.2022. За нею суттєво скорочувався перелік фахових напрямів, опанування якими фактично означало статус військово зобов’язаної. Можна зробити висновок, що вибір саме цих професій продиктований кадровими потребами ЗСУ та необхідністю визначити чисельність жінок для створення потенційного кадрового резерву.

Важливо: виключень не передбачено навіть для вагітних та жінок із малолітніми дітьми, а також працюючих за цивільно-правовими договорами та домогосподарками. Проте призов на військову службу жінок із дітьми до 18 років відбувається лише за добровільною згодою особи та лише за місцем проживання.

Представники структур військового управління зазначають, що період до кінця 2022 року є перехідним, а тому до працедавців та жінок із порушеннями прийому на роботу штрафи застосовуватися не будуть. Оскільки спеціальний порядок постанови на військовий облік жінок поки що не виокремлено, вірогідно, здійснюватися процедура буде за тими ж правилами, що й для чоловіків. Керівники підприємств та установ, в свою чергу, зобов’язані вести персональний облік призовників та резервістів за місцем роботи. Порушення правил військового обліку, допризовної підготовки тощо покладає вину саме на керівників цих установ, незалежно від форми власності.

Тож якими є обов’язки роботодавців на час воєнного стану?

 • Приймати на роботу осіб, які можуть надати весь перелік військово-облікових документів (квиток, тимчасове посвідчення, посвідчення про приписку), які підтверджують постанову на військовий облік;
 • Якщо облікові дані призовників змінюються (прийом на роботу, звільнення), подавати інформацію про це ТЦК протягом 7 днів;
 • Надавати повні та достовірні дані про військовозобов’язаних, взаємодіяти з ТЦК для звіряння, перевірки даних, внесення змін тощо;
 • Організовувати перевірки даних військовозобов’язаних, в ході чого звіряються записи у квитках та особових картках;
 • Повідомляти призовникам при необхідність з’явитися до ТЦК, забезпечити прибуття осіб;
 • Вносити нову інформацію в особові картки призовників;
 • Оформляти списки громадян, що підлягають приписці. Строки подання таких переліків – до 1 грудня поточного року;
 • Оформляти документи для бронювання тих, хто підлягає призову;
 • Інформувати ТКЦ про громадян, що не дотримуються правил військового обліку, аби особи були притягнуті до відповідальності;
 • Контролювати посадовців, військовозобов’язаних стосовно порядку виконання ними правил взяття на військовий облік;
 • Вести та зберігати журнал, в якому зафіксовані результати перевірок.

Підсумок

Взяттю на військовий облік підлягають жінки віком від 18 до 60 років, що опанували спеціальність за одним із наведених нижче напрямків:

 • хімія та біологія;
 • телекомунікації, радіотехнічне забезпечення;
 • комп’ютерні науки, інформаційні системи, кібербезпека тощо;
 • метрологія та інформаційно-вимірювальне обладнання;
 • географія, фізика, астрономія;
 • військове забезпечення;
 • фізтерапія, медична та психологічна реабілітація, промислова фармація;
 • стоматологія, медицина, медсестринство;
 • біомедична інженерія;
 • ветеринарна медицина;
 • облік та оподаткування;
 • видавництво та поліграфія;
 • психологія, соціальна робота.

Відповідно, жінки мають пройти медкомісію, що підтвердить їх придатність до військової служби. При прийнятті на роботу працедавець повинен вимагати документи військового обліку у жінок, які отримали спеціальність за відповідними напрямками або спорідненими з ними.

Міністр оборони УкраїниОлексій РЕЗНІКОВ
ПОГОДЖЕНО: 
Міністр внутрішніх
справ України
Денис МОНАСТИРСЬКИЙ
Заступник Голови
Служби безпеки України
Володимир ГОРБЕНКО
Голова Служби зовнішньої
розвідки України
Олександр ЛИТВИНЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
11 жовтня 2021 року N 313
(у редакції наказу Міністерства оборони України
від 07 лютого 2022 року N 35)

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних

N
з/п
I. Назви споріднених спеціальностейВійськово-облікові спеціальності
123
1Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія187, 188, 195, 197, 830, 831
2Телекомунікації та радіотехніка403, 420, 429, 430, 432, 441, 443, 450 – 455, 460, 474, 500 – 504, 508, 528 – 533, 549 – 553, 586, 769, 776, 782
3Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології474, 478, 485, 600 – 604, 803, 805, 806, 815 – 819, 821, 909, 925, 993, 994
4Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка602, 626 – 632, 784, 785, 791, 805, 806, 815 – 821
5Науки про Землю, географія, фізика та астрономія671 – 673, 679, 923
6Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва788
7Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості787, 789
8Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза878
9Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування879
10Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія880
11Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна884, 885
12Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування900, 901, 911
13Видавництво та поліграфія922
14Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення915, 929
N
з/п
II. Назви споріднених професійВійськово-облікові спеціальності
123
1Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)878
2Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів879
3Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я880
4Професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії884, 885
5Менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами485
6Кухарі788
7Перекладачі та усні перекладачі914

 

Начальник Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант
Сергій ШАПТАЛА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
07 лютого 2022 року N 35

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями

N
з/п
I. Назви споріднених спеціальностейВійськово-облікові спеціальності
123
1Державна безпека100, 907, 908, 932
2Транспортні технології (за видами)121 – 126, 700, 766, 767, 787, 792, 939 – 942, 945, 946
3Автомобільний транспорт127, 738 – 740, 790
4Річковий та морський транспорт, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, суднобудування167, 170, 173 – 177, 300, 302 – 309, 429, 682, 683, 960
5Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та містобудування, геодезія та землеустрій166, 168, 170, 408, 827, 940, 956
6Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія187, 195, 197, 830, 831
7Авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка210, 211, 215, 220 – 225, 260 – 270, 280 – 286
8Авіоніка235, 244 – 256
9Телекомунікації та радіотехніка403, 420, 430, 432, 441, 443, 450 – 454, 460, 478, 500 – 504, 508, 528 – 533, 549 – 553, 577, 582, 583, 586, 769, 776, 782, 913
10Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології474, 600 – 603, 803,805
11Електроніка659 – 662, 664, 665, 829, 792
12Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка602, 604, 626 – 632, 784, 785, 791, 815 – 818, 819, 821
13Науки про Землю, географія, фізика та астрономія671 – 679
14Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва788
15Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості766, 767, 787, 789
16Металургія, матеріалознавство, прикладна фізика та наноматеріали793 – 795, 972, 975
17Деревообробні та меблеві технології798
18Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза878
19Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування879
20Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія880
21Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна884 – 887
22Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка900
23Публічне управління та адміністрування, право, міжнародне право, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, математика, прикладна математика, статистика901, 929
24Фізична культура, спорт і туризм906
25Цивільна безпека, правоохоронна діяльність908
26Фінанси, банківська справа та страхування911
27Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, історія та археологія912
28Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта914
29Психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення915
30Музичне мистецтво, сценічне мистецтво, менеджмент соціокультурної діяльності917, 918
31Видавництво та поліграфія902, 922 – 924
32Залізничний транспорт937, 938, 944, 948, 949, 953
33Готельно-ресторанна справа957
34Теплоенергетика, гідроенергетика, енергетичне машинобудування, галузеве машинобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, атомна енергетика, гірництво, нафтогазова інженерія та технології, прикладна механіка943, 958 – 961, 980, 982
35Пожежна безпека181, 200, 203, 966, 967
N
з/п
II. Назви споріднених професійВійськово-облікові спеціальності
123
1Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи, інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання, працівники, що надають персональні та захисні послуги, працівники служб, що надають захисні послуги, працівники кримінально-виконавчої служби, працівники захисних та охоронних служб, мисливці, сторожі, інкасатори100 – 110
2Керівники виробничих підрозділів на транспорті, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів на транспорті, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки121 – 126, 766, 767, 787, 792, 939 – 942, 945, 946
3Водії мототранспортних засобів та робітники з обслуговування мототранспортної техніки127
4Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах, менеджери (управителі) у лісовому господарстві, наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа), лісоводи та професіонали споріднених професій171
5Робітники, що працюють під водою172
6Гідротехніки173
7Менеджери (управителі) у виробництві води174
8Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та подібних робіт184
9Професіонали в галузі хімії, наукові співробітники (хімія), хіміки, професіонали в галузі хімічних технологій, наукові співробітники (хімічні технології), інженери-хіміки, лаборанти та техніки в хімічному виробництві, робітники, що обслуговують хімічні установки, оператори хімічних переробних установок, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів, укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів187, 195, 197
10Оператори промислових роботів202
11Льотні фахівці, технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух, фахівці, що керують літальними апаратами і забезпечують польоти210
12Авіадиспетчери211
13Механіки та монтажники авіаційних машин260
14Суднова палубна команда та подібні їм робітники303
15Робітники, що працюють під водою379
16Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій, наукові співробітники (електроніка, телекомунікації), інженери в галузі електроніки та телекомунікацій, оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування, телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв’язку, укрупнені професії службовців з інформування клієнтів, установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування403, 420, 429, 430, 432, 441, 443, 450 – 455, 460, 586
17Керівники виробничих підрозділів зв’язку, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів зв’язку, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів зв’язку474, 478
18Менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами, службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти, посильні, носії та рознощики багажу і посилок485
19Оператори оптичного та електронного устаткування, інші оператори оптичного та електронного устаткування541, 652
20Працівники фільмо-, фоно-, фототек, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та кінопродукції582, 583
21Керівники підрозділів комп’ютерних послуг, менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок, менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки, професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації), професіонали в галузі програмування, наукові співробітники (програмування), професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації), оператори ЕОМ, оператори ПЕОМ, професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу, професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики, професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації), професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові співробітники (обчислювальні системи), розробники обчислювальних систем, розробники комп’ютерних програм, техніки-програмісти600
22Професіонали в галузі обчислювальних систем, наукові співробітники (обчислювальні системи), розробники обчислювальних систем601
23Наукові співробітники (інші галузі обчислень), професіонали в інших галузях обчислень, технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки, оператори із збору даних, службовці, зайняті з цифровими даними602
24Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури, стенографісти та друкарки, оператори машин для оброблення текстів і подібні професії, оператори лічильних машин604
25Професіонали в галузі метеорології, наукові співробітники (метеорологія), метеорологи626 – 632
26Складальники електронного устаткування651
27Професіонали в галузі електротехніки, наукові співробітники (електротехніка), інженери-електрики, механіки та монтажники електричного та електронного устаткування, електромеханіки та електромонтажники, установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач, складальники електроустаткування659 – 662, 665
28Професіонали в галузі картографії та топографії, наукові співробітники (картографія, топографія), картографи та топографи671 – 673
29Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку675
30Менеджери (управителі) на транспорті, професіонали в галузі інженерної механіки, наукові співробітники (інженерна механіка), інженери-механіки, провідники та кондуктори на транспорті, водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок, водії автотранспортних та мототранспортних засобів та інші робітники з обслуговування автотранспортної та мототранспортної техніки, робітники з управління транспортними засобами на тяговій силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті738 – 740
31Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, службовці на складах766, 767
32Монтажники електронного устаткування, механіки та експлуатаційники електронного устаткування, укрупнені професії механіків та монтажників електричного та електронного устаткування769, 776, 782
33Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування, інші оператори оптичного та електронного устаткування784, 785
34Керівники виробничих підрозділів у складському господарстві, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у складському господарстві, начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у складському господарстві, керівники підрозділів матеріально-технічного постачання, службовці на складах, приймальники замовлень, вантажники, комірники та вагарі787
35Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства та інших місцях розміщення, керівники малих підприємств та закладів ресторанного господарства без апарату управління, менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства, менеджери (управителі) з організації харчування, кухарі788
36Службовці з транспортних операцій, укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників на транспорті790
37Оператори із збору даних, службовці, зайняті з цифровими даними791
38Службовці з транспортних операцій, акумуляторники792
39Професіонали в галузі гірництва та металургії, наукові співробітники (гірництво, металургія), гірничі інженери та інженери-металурги, технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії793 – 794
40Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми796
41Маляри, лакувальники, муляри797
42Теслярі та столяри, ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів, деревообробники та столяри-червонодеревники, робітники з оброблення дерева, налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатів, робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки, робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу, укрупнені професії робітників, що обслуговують деревообробні та папероробні установки, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини, складальники виробів з дерева та подібних матеріалів798
43Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії та робітники на подібному устаткуванні, укрупнені професії робітників, що обслуговують установки з вироблення електроенергії та подібне устаткування829
44Керівники підрозділів в охороні здоров’я, менеджери (управителі) в охороні здоров’я, професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, наукові співробітники (фармація), провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)878
45Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія), патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, наукові співробітники (сестринська справа, акушерство), медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів879
46Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я880
47Професіонали в галузі ветеринарної медицини, наукові співробітники (ветеринарна медицина), ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії, зоологи та професіонали споріднених професій884 – 887
48Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні, керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники, менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління, менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку, професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік), аудитори та кваліфіковані бухгалтери, бухгалтери та касири-експерти, реєстратори бухгалтерських даних900
49Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади, організатори діловодства, організатори діловодства (державні установи), організатори діловодства (види економічної діяльності), секретарі, переписувачі та діловоди, службовці з інформування (довідок)901
50Креслярі902
51Керівники підрозділів у сфері спорту, менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту, спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени906
52Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, наукові співробітники (правознавство), адвокати та прокурори, професіонали в галузі правоохоронної діяльності, інспектори митної служби, інспектори податкової служби, фахівці кримінально-виконавчої служби907
53Керівні працівники апарату органів судової влади, менеджери (управителі) у слідчій діяльності, професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду, судді, інші професіонали в галузі правознавства, судові секретарі, виконавці та розпорядники, організатори діловодства (система судочинства)908
54Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності, менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва, менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу, менеджери (управителі) у сфері надання кредитів, менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів, менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва, менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій), професіонали з фінансово-економічної безпеки, професіонали в галузі економіки, наукові співробітники (економіка), економісти, фахівці в галузі фінансів та торгівлі, інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі, статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями, касири в банках та інкасатори911
55Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм, професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів, наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство), архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках, професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм, наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми), бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм, професіонали в галузі літератури, літературознавці, службовці, що зайняті в бібліотеці912
56Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, менеджери (управителі) у сфері надання інформації, менеджери (управителі) з реклами, професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу, наукові співробітники (інформаційна аналітика), професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики, перекладачі та усні перекладачі, редактори та журналісти914
57Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу, менеджери (управителі) у соціальній сфері, професіонали в галузі психології, наукові співробітники (психологія), психологи, професіонали в галузі соціального захисту населення, наукові співробітники (соціальний захист населення), професіонали в галузі соціального захисту населення, інспектори із соціальної допомоги, соціальні працівники915
58Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту, професіонали в галузі художньої творчості, професіонали в галузі музики, мистецтвознавці (музикознавство), організатори у сфері культури та мистецтва, інші фахівці у сфері культури та мистецтва, працівники з надання послуг у сфері мистецтва917, 918
59Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування, друкарі та робітники подібних професій, складачі та друкарі, гравери-різальники по склу та гравери, цинкографи та гальваностереотипери, фотогравери, палітурники, друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині, укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій, стереотипісти та електротипісти, складачі та друкарі, робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки, робітники, що обслуговують папероробні установки, робітники, що обслуговують друкарські та палітурні машини, а також машини для виробництва виробів з паперу, укрупнені професії робітників, що обслуговують друкарські, палітурні та інші машини для виготовлення виробів з паперу, складальники виробів з картону, тканини та подібних матеріалів922 – 924
60Професіонали у сфері управління проектами та програмами, наукові співробітники (проекти та програми), професіонали з управління проектами та програмами, агенти із зайнятості й трудових контрактів, технічні фахівці в галузі управління929
61Машиністи локомотивів та подібні до них робітники, машиністи спеціальних машин на залізниці, помічники машиністів та кочегари паровозів, укрупнені професії машиністів локомотивів та робітників подібних професій937, 938, 948, 949, 953
62Монтажники, такелажники, теслярі939, 940
63Машиністи кранів, лебідок та подібних установок, водії автонавантажувачів942
64Менеджери (управителі) у добувній промисловості, контролери та регулювальники промислових роботів943
65Керівники підрозділів з будівництва та ремонту автомобільних шляхів945
66Залізничні сигнальники та стрілочники946
67Керівники (начальники) локомотивної служби, майстри локомотивного депо, машиністи (дизель-поїзда, електровоза, рухомого складу на електротязі, тепловоза)949
68Керівники виробничих підрозділів у будівництві, головні фахівці – керівники виробничих підрозділів у будівництві, начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві, менеджери (управителі) у будівництві, менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами, професіонали в галузі архітектури та інженерної справи, професіонали в галузі архітектури та планування міст, наукові співробітники (архітектура, планування міст), архітектори та планувальники міст, професіонали в галузі будівництва, наукові співробітники (будівництво), інженери в галузі будівництва, техніки-будівельники, будівельники будівель та споруд, укрупнені професії будівельників будівель та споруд, укладальники бетонної суміші, будівельники, ремонтники споруд та верхолази, будівельники-лицювальники та подібні до них професійні назви робіт, покрівельники, лицювальники та паркетники, штукатури, ізолювальники, склярі, будівельні та подібні до них електрики, укрупнені професії кваліфікованих робітників у будівництві, зварники та газорізальники, такелажники та робітники, що зрощують канати, шліфувальники, полірувальники та точильники по металу, двірники та подібні до них чорнороби, найпростіші професії в будівництві та на ремонті шляхів, гребель та подібних споруд, найпростіші професії в житловому будівництві956
69Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні, менеджери (управителі) в готелях, менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення, менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам, менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб, менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві, професіонали в галузі санаторно-курортної справи, професіонали із санаторно-курортної справи, доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках957
70Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води, менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води, водопровідники та трубопровідники958 – 961
71Інспектори з пожежної безпеки966, 967
72Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттів на метали972
73Робітники металургійних та машинобудівних професій, налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори, механіки та монтажники механічного устаткування, укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування, виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів, робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, робітники, що обслуговують промислове устаткування, робітники, що обслуговують трубне устаткування, укрупнені професії робітників, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування, робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії, робітники, що обслуговують машини, та складальники машин, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва метало- та мінералопродуктів, верстатники974
74Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники металоконструкцій, робітники, що працюють з тонколистовим металом, заготівники та монтажники металоконструкцій, укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій, ковалі ручного кування та інструментальники, ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники, інструментальники, укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та інструментальників, робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах, укрупнені професії робітників, що виконують високоточні роботи з металу та подібних матеріалів, робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування, металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники, робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу, складальники металевих, гумових та пластикових виробів975
75Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з пластика977
76Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери980

Якщо у вас залишились питання – звертайтесь за консультацією. А також у Центрі бухгалтерського аутсорсингу можна замовити ведення ФОП та бухгалтерське обслуговування ТОВ.