Як враховувати спецодяг на підприємстві

blank

Працівників, які виконують обов’язки у небезпечних чи шкідливих умовах, керівники підприємств зобов’язують постачати спеціальним одягом. Відповідно, виникає питання коректного відображення операції в бухгалтерському та податковому обліку. Як враховувати спецодяг на виробничому підприємстві, мова піде нижче.

Видача спеціального одягу робітника: загальні правила

Тож, ще раз повторимо: спецодяг та засоби індивідуального захисту видаються працівникам, які вимушені виконувати робочі задачі, знаходячись в місцях, умови перебування в яких є шкідливими та небезпечними. Крім того, використання захисних речей обов’язково, якщо робітники працюють у забруднених місцях чи на ділянках фіксуються несприятливі температурні значення. Такі вимоги прописані в ст. КЗпП та ст. 8 Закону «Про охорону праці».

Окрім цього, спеціальне екіпірування обов’язкове для працівників, які ліквідують наслідки аварійних ситуацій, стихійних руйнувань, в разі, коли подібні задачі не передбачені трудовим договором.

Те, яким чином речі купуються, комплектуються, видаються та зберігаються, передбачено Положенням №53. Відповідно до нього:

  1. Видача спецодягу відбувається за нормами Держкомнагляду та галузевими правилами.
  2. Іноді видача додаткового спецодягу бажана та навіть обов’язкова. Тобто, мова йде про те, що речі видаються понад норму, коли це продиктовано умовами роботи на підприємстві чи працівнику потрібно два комплекти одягу на термін носіння. Додаткова видача речей передбачена при передчасному зношуванні, пропажі та порчі, коли неможливо відновити її вид та функціональність.
  3. Спецодяг повертають, коли працівник звільнюється з місця роботи та переводиться на інше місце, змінюються обов’язки чи вводяться нові методи виробництва. Повернення доцільне при введенні інших засобів праці, а також в тих випадках, коли одежа вже не потрібна чи скінчився її експлуатаційний термін.
  4. За передчасного зношування передбачається придбання спецодягу за рахунок працівника.

Ці правила користування засобами визначають і порядок бухобліку речей.

Бухгалтерський облік спецодягу

Проведення господарських операцій, пов’язаних із виданням та списанням захисних засобів, виконується згідно таких норм:

  • Одяг, термін носіння якого не перевищує 1 рік, враховують в складі запасів. Купуючи, її зараховують на баланс первинної вартості. В ситуації, коли одяг відпускають в експлуатацію, вартість списується на рахунок обліку витрат. Операція проводиться за Рахунком 22 «Малоцінні предмети та такі, що швидко зношуються»;
  • Якщо термін експлуатації перевищує 1 рік, а вартість не вище встановленого значення, операція проводиться за Субрахунком 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». При придбанні спецодягу виконується зарахування на баланс первинної вартості;
  • Якщо термін носіння одягу перевищує 1 рік, а вартість вище вартісного критерія, узятого для розділення засобів, операцію проводять за Субрахунком 109 «Інші основні засоби».

Податок на прибуток спецодягу визначається дохідністю компанії та видом спецодягу. В малодохідних підприємствах податок на прибуток розраховують за даними бухгалтерського обліку, високодохідних компаніях – на основі фінансового результату, скоригованого на суму податкових різниць.

Бухгалтерське обслуговування можна замовити у Центрі бухгалтерського обліку.