Як розрахувати амортизацію обладнання на виробничому підприємстві

Як розрахувати амортизацію обладнання на виробничому підприємстві - 01

Оприбуткування основних засобів – обов’язкова операція у господарчій діяльності підприємства, проте вона не є підсумковим результатом. Придбання ОЗ продиктовано необхідністю їх експлуатації для виробництва продуктів чи послуг. А оскільки це необоротний актив, то нарахування амортизації передбачене нормативними документами, що регулюють бухоблік. Що таке бухгалтерський облік амортизації, яким чином він нараховується та що варто враховувати під час виконання цієї задачі, мова піде нижче. Бухгалтерське обслуговування можна замовити у Центрі бухгалтерського обліку.

Як нараховується бухоблікова амортизація

Визначення амортизації основних засобів у бухгалтерії дано в п.4п(С)БУ 7: так називають постійне розподілення амортизувальної вартості необоротних активів протягом періоду їх корисного використання. Говорячи про амортизувальну вартість, мають на увазі первинну чи переоцінену вартість необоротних активів, від яких відняли ліквідаційну вартість. Останній термін, в свою чергу, тотожний сумі коштів чи вартості інших активів, що їх компанія очікує отримати від продажу цих самих активів після того, як закінчиться експлуатаційний термін, виключаючи витрати на ліквідацію.

Розраховуючи термін корисного використання, підприємство опирається на власні дані та відображає цей термін у приказі. При цьому враховується:

 • Прогнозований термін використання активів підприємством. Враховується виробнича продуктивність та потужність;
 • Технічне зношування, якому піддаються оборотні засоби протягом періоду, а також невідповідність активів з точки зору технологічності та сучасності;
 • Юридичні обмеження, що поширюються на об’єкт стосовно терміну використання.

Про те, як розраховується амортизація обладнання, мова піде далі.

Як регулюється амортизація обладнання

Порядок, на основі якого здійснюється облік основних коштів, відображено в нормативному документі ПБУ 6/01. Як записано в пункті 4, постановка об’єкту на облік в якості ОЗ здійснюється, якщо дотримані такі умови:

 • Об’єкт використовується протягом року та більше;
 • Засоби були куплені для того, щоб експлуатуватися у господарчій діяльності компанії;
 • Отримана економічна вигода (прибуток) від застосування активу;
 • Подальша реалізація об’єкту не має будь-яких матеріальних активів.

Важливо: амортизацію встановлюють на конкретний термін корисного використання – з дня, коли обладнання прийняли на облік, до моменту списання вартості. В результаті передбачено переніс первинної вартості активів для того, щоб компенсувати фінансові витрати для подальшої заміни об’єкту з очевидним зношуванням.

Амортизація обладнання на виробничому підприємстві: способи розрахунку

В бухобліку застосовують 4 методи прорахування амортизації обладнання на виробництві:

 • Лінійний. Згідно йому амортизацію за місяць прораховують, множачи первинну вартість на норму амортизації лінійним способом, де норма амортизації вираховується за такою формулою: (1/n)*100%. Тут n – термін корисного використання в місяцях;
 • Способом зменшувального залишку. Величина амортизації дорівнює залишковій вартості, помноженої на норму амортизації, а за інтенсивного використання множать ще й на коефіцієнт прискорення, після чого отриману суму ділять на 100%;
 • За сумою чисел років ТКВ. Для цього норму амортизації множать на первинну вартість основного засобу;
 • Пропорційно обсягам готової продукції.

Амортизація обладнання на виробничому підприємстві розраховується за формулою, яка є найбільш релевантною специфіці діяльності.