Відображення операцій випуску готової продукції та послуг

blank

Після того, як продукція пройшла всі стадії доопрацювання та була протестована, а підприємство здійснило прийомку, укомплектування відповідно до умов замовника, вона може вважатися готовою продукцією. Про те, як проводиться випуск готової продукції, розповіли працівники «ЦБА».

Відображення готової продукції в бухгалтерському обліку: особливості проведення

Згідно стандартів п.6 П(С)БУ 9, готова продукція є варіантом запасів. Щоб узагальнити відомості про наявність та рух випущеного та протестованого продукту на підприємстві, застосовують Інструкцію №291, рахунок №26 «Готова продукція».

За дебетом рахунку проводять такі операції:

 • надходження продукції, яка була виготовлена підприємством на його потужностях, за виробничою собівартістю чи нормативною вартістю (щоб оцінити вартість продукції згідно нормативних витрат, виконуються корегування згідно норм п.21 П(С)БУ 9 до того, як вона досягне рівня виробничою собівартості);
 • повернення клієнтам та іншим особам, що придбали товар;
 • для відображення того, чи були виправдані надлишки, які виявили після інвентаризації;
 • дооцінка, яка проводиться в межах минулої оцінки.

Практично усі види запасів можна купити за гроші чи обміняти на інші активи, а також використати як вклад в уставний капітал. На готову продукцію не поширюються ці правила, тому здійснити вищезгадані операції з нею неможливо – адже вона може бути здійснена лише на підприємстві.

Згідно приписів п.11 П(С)БУ 16, виробнича собівартість базується на таких складових:

 • прямі матеріальні витрати, тобто, витрати безпосередньо на матеріали для виготовлення продукції;
 • прямі витрати, що йдуть на виплату заробітних плат працівникам та винагород за виконання працівниками зобов’язань;
 • інші прямі витрати;
 • змінні загальновиробничі витрати;
 • загальновиробничі витрати, що постійно розподіляються.

За кредитом 26 фактична собівартість готової продукції списується в таких випадках:

 • коли готова продукція продається за гроші;
 • обмін за бартером на інші оборотні та необоротні активи;
 • коли продукція безкоштовно передається з метою реклами чи благодійності;
 • товар списується як результат недостачі, розкрадань та інших форс-мажорних випадків;
 • продукція переводиться до інших категорій запасів, наприклад, до комплектуючих, щоб виготовляти інші види продукції;
 • уцінка до чистої вартості продажу.

Таким чином, проводячи господарські операції, бухгалтер підприємства має спиратися на вказані вище положення.

Як здійснюється оцінка готової продукції

Якщо продукція надійшла, вибула чи її списали, бухгалтери проводять операцію за фактичною виробничою собівартістю. Якщо мова йде про поточний облік, вироби відображають у натуральному, а також вартісному вираженні. В місцях, де зберігаються вироби, облік ведеться за окремими видами, та для цього застосовуються спеціальні одиниці вимірювання.

Формуючи поточний звіт протягом відлікового періоду, бухгалтери компаній використовують оцінку руху готових виробів, застосовуючи облікові ціни, які були зафіксовані до моменту визначення фактичної виробничої собівартості.

Такий підхід до обліку випуску готової продукції в Україні продиктовано тим, що фактична виробнича собівартість відображається наприкінці місяця. А щоб провести операції стосовно її руху, потрібна оцінка, для чого і використовуються облікові ціни.