Особливості відображення виробничого браку

Брак на виробництві виникає за різних причин. Це може бути поломка обладнання, порушення технології виробництва працівниками, умисне нанесення збитків тощо. В деяких випадках порчу продукції можна виправити. Проте іноді зробити це неможливо, і тоді доводиться списувати брак. Операції із виправлення та списання в бухобліку мають свою специфіку. Як здійснюється облік браку на виробництві, мова піде нижче.

Загальні положення про брак продукції

Те, яким чином проводять операції з бракованою продукцією, кожне підприємство визначає на свій розсуд, спираючись на специфіку господарчої діяльності. В якості базових власники використовують методичні рекомендації, що стосуються обліку собівартості в різних галузях промисловості.

В ході виробництва продукції відбуваються втрати сировини, деталей, напівфабрикатів, комплектуючих, готових виробів. Такі втрати умовно класифікують на два види:

  • технологічні, зумовлені особливостями технології виробництва та станом обладнання. Так, коли запускається чергова партія сировини для виготовлення продукції, невелика частина сировинного матеріалу може осідати на внутрішніх елементах апаратів та установок. Таким чином, мова йде не про брак, а витрати на основне виробництво, що входить до собівартості готової продукції;
  • власне брак.

Варто відзначити, що не відносяться до браку вироби, які були виготовлені відповідно до жорстких технічних вимог та в результаті їм не відповідали. При цьому, якщо продукція відповідає звичайним критеріям готової продукції, її визначають такою та враховують це в документі. Втрати від сортності також не вважаються браком, коли вироби з вищої категорії чи сорту переводять до першого.

Таким чином, правила прийняття стандартів, техвимог випуску продукції прописані в Законі від 05.06.14 р. В нормативно-правовому документі передбачається необхідність відповідності готової продукції нормам, за яких її вважатимуть товарною. Коли після проходження всіх етапів обробки виріб не відповідатиме таким умовам, його вважають браком.

Види та типи браку

Види браку – це його класифікація на основі того, де виявили невідповідність стандартам. Таким чином виділяють:

  • внутрішній брак – невідповідність, погрішність, яку виявили на підприємстві до моменту відправлення. Зазвичай його розпізнає система контролю якості;
  • зовнішній брак – погрішність, невідповідність стандартам, виявлена споживачем продукції. Її можуть знайти одразу після отримання чи відвантаження, під час збірки чи монтажу, в експлуатаційному періоді. Відображується брак з допомогою рахунку 24, коли такий виріб пред’являють виробнику для того, щоб останній виправив його чи відшкодував збитки. Якщо брак не надається виробнику, мова йде про невиявлений брак, та відображати його у рахунку немає змоги.

Тип браку – це показник складності відхилень, порушень виробництва, що визначають можливість виправлення браку. Тому внутрішній та зовнішній брак розподіляють на два типи:

  • виправний – комплектуючі, напівфабрикати, вузли, операції, які можна застосувати згідно їх призначення після виправлення браку. Це той випадок, коли заміна запчастини в автомобілі дозволяє відновити його працездатність;
  • невиправний брак, чи кінцевий, – вироби та запчастини, які вже не можна використовувати за призначенням після виправлення браку. Часті приклади – брак під час відшивання одягу, порушене пакування харчових продуктів, виготовлення продукції з неякісної сировини.

Браковану продукцію необхідно оприбуткувати, і для цього складається акт про виявлений брак, в якому фіксується місце вияву погрішності, назва готового виробу, а також описуються відхилення, об’єми, можливі причини браку.